Lastenkoti meritähti

perustettu 2004

Lastenkoti

Meritähti

Lastenkoti Meritähti on vuonna 2022 perustettu 7-paikkainen kasvupaikka lapsille, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua omassa biologisessa kodissaan. Ennen lastenkodiksi muuttumistaan lastenkoti on toiminut 18 vuotta perhekotina. Perhekotivanhempien jäädessä eläkkeelle, lastenkodin yrittäjinä jatkavat perhekotivanhempien lapset. Lastenkoti Meritähti tarjoaa lapsille turvallisen kodin, jossa kasvaa yksilöllisesti ja tavoitteellisesti löytämään omat vahvat alueensa niin, että lastenkodista siirtyy aikanaan maailmalle vahva ja onnellinen nuori.

Lastenkoti Meritähdellä on aluehallintoviraston toimilupa. Lastenkoti Meritähden toiminta perustuu kodinomaisuuteen, vahvaan ammattitaitoon ja lämpimään ja turvalliseen ilmapiiriin. Meritähdessä työskentelee ammattitaitoinen huipputiimi, joka koostuu sosiaali- ja terveysalan henkilöistä. Tiimin yhteenlaskettu kokemus lastensuojelusta on 120 vuotta. Lastenkodin arvoista pysyvyys näkyy muun muassa siinä, että lastenkodissa halutaan panostaa henkilökunnan hyvinvointiin ja pysyvyyteen. Tämän nähdään vaikuttavan vahvasti lastemme laadukkaaseen hoitoon- ja huolenpitoon.

Lastenkoti Meritähti tarjoaa ympärivuorokautisen sijaishuoltopalvelun lisäksi myös jälkihuoltopalveluita. Meritähdellä on tarjota jälkihuoltoa omassa pihapiirissä olevassa itsenäistymisasunnossa, mutta jälkihuoltoa voidaan toteuttaa myös muualle, nuoren omaan asuntoon. Lastenkodin arvoihin kuuluu elinikäisten suhteiden luominen lastemme ja heidän perheidensä kanssa.

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot ja paikkakyselyt, kerromme myös mielellämme lisää toiminnastamme!

Sähköposti

info@lastenkotimeritahti.fi

Soita

044 977 1517