Kasvatus

Kasvatus

Lastenkoti Meritähti mahdollistaa lapsille turvallisen kodin, jossa kasvaa hyvien ja turvallisten ihmissuhteiden ympäröimänä aikuiseksi. Harrastukset, selkeät rajat, yksilöllisyys, turvallisuus, pysyvyys ja aidot ihmissuhteet ovat kasvatuksen tärkeitä osatekijöitä. Lapset hyväksytään ja heistä välitetään ehdoitta sellaisina kuin he ovat. Arjessa noudatamme tuttuja ja turvallisia rutiineja ja arjen rytmiä. Kodilla on paljon yhteisiä arjen toimintoja, mutta arkea eletään myös joustavasti lapsen yksilölliset tarpeet ja menot huomioiden.

Sijoituksen alkuvaiheessa hoidon tarve kartoitetaan mahdollisimman tarkasti. Meritähdessä jokaiselle lapselle / nuorelle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma tai itsenäistymissuunnitelma. Sijoituksen tavoitteet laaditaan lapsen tarpeet huomioiden. Tavoitteet luovat pohjan tavoitteelliselle työskentelylle lapsen kanssa. Suunnitelma arvioidaan tarvittavin väliajoin. Yhteistyö eri tahojen, kuten lasten biologisten vanhempien ja läheisverkoston, koulun, eri psykiatristen ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta tärkeää. Epäkohtiin lapsen kasvussa puututaan heti ja hänelle järjestetään tarvittavat tukipalvelut. Lasten ja heidän perheidensä osallistaminen hoitoon- ja kasvatukseen nähdään tärkeänä.

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot ja paikkakyselyt, kerromme myös mielellämme lisää toiminnastamme!

Sähköposti

info@lastenkotimeritahti.fi

Soita

044 977 1517